Tietojärjestelmä-, integraatio-, konesali-, kapasiteetti- ja pilvipalvelut
EtusivuPalvelutTietojärjestelmä-, integraatio-, konesali-, kapasiteetti- ja pilvipalvelut

Tuotamme asiakkaillemme paikallisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti tietojärjestelmä-, integraatio-, konesali-, kapasiteetti- ja pilvipalveluja.

Tietojärjestelmäpalvelu

Tuottamamme tietojärjestelmäpalvelu sisältää tietojärjestelmien asennukset, päivitykset, ylläpidon, häiriötilanteiden selvittämisen ja asiakkaille tapahtuvan tiedottamisen. Tarvittaessa palvelu voi sisältää tietojärjestelmien hankintaan liittyviä asiantuntijapalveluja. Asiakkaan kanssa sovimme tarkemmin tietojärjestelmäkohtaisesti palvelun sisällöstä.

Integraatiopalvelu

Integraatiopalvelulla tarkoitetaan eri ikäisten ja eri teknologioin toteutettujen järjestelmien integrointia. Palvelulla toteutetaan tiedostojen siirrot turvallisesti järjestelmästä toiseen, ja sillä voidaan automatisoida eri järjestelmien välistä tiedonsiirtoa. Palvelulla voidaan toteuttaa esimerkiksi henkilöstö- ja taloudenohjausjärjestelmien vaatimat sisäiset ja ulkoiset tiedonsiirrot. Integraatiopalvelun lähtökohdat ovat turvallisuus, tehokkuus ja luotettavuus.

Konesalipalvelu

Savon ICT-palvelut Oy:n konesalipalvelulla tarkoitetaan sellaista palvelua, jossa asiakkaan käytössä oleva palvelin-, verkko- tai muu laite on sijoitettuna yhtiön konesaliin. Palvelu sisältää konesalitilan ja sähkön. Savon ICT-Palvelut Oy:n konesalilla tarkoitetaan yhtiön tähän tarkoitukseen hankkimaa tai vuokraamaa tilaa, jossa on konesalille vaaditut tekniset ominaisuudet. Savon ICT-palvelut Oy:n konesalissa on tuplavarmistettu palvelimien sähkönsyöttö varavirtajärjestelmän (UPS) ja diesel-generaattorien avulla.

Konesalitilaan on kulunvalvonta, ja tilassa on nauhoittava kameravalvonta. Ulkopuoliset eivät pääse fyysisesti käsiksi palvelimiin. Kulku tiloihin tapahtuu sähköiseen kulunvalvontajärjestelmään määritettyjen oikeuksien perusteella. Kulkuoikeudet on suojattu henkilökohtaisella PIN-koodilla. Tilan kosteus ja lämpötila pidetään koneellisesti palvelinkäyttöön sopivana. Jäähdytysjärjestelmä on kahdennettu. Tila on suojattu tulipalojen varalta automaattisella sammutusjärjestelmällä.

Kapasiteetti- ja pilvipalvelut

Kapasiteettipalveluilla tarkoitetaan asiakkaiden käytössä olevaa palvelin- ja tallennuskapasiteettia. Kapasiteetti tuotetaan Savon ICT-palvelut Oy:n konesalista tai pilvipalveluna. Kapasiteettipalvelu voidaan tuottaa asiakkaalle dedikoituna tai useammalle asiakkaalle yhteiskäyttöisenä kapasiteettina. Kapasiteettipalvelulla tuotetaan tietojärjestelmien käytön alusta, jolla varmistetaan asiakkaan palvelutuotanto, esimerkiksi palkanmaksu, osto- ja myyntilaskutukset.

Palvelinkapasiteetti

Savon ICT-palvelut Oy tuottaa palvelinkapasiteettia tietojärjestelmien vaatimukset täyttävillä palvelimilla, ajantasaisilla käyttöjärjestelmillä ja varusohjelmistoilla. Palvelinkapasiteetti voi olla joko normaali palvelin tai virtuaalipalvelin.

Tallennuskapasiteetti

Savon ICT-palvelut Oy tuottaa tallennuskapasiteettia erilaisiin asiakkaiden tallennustarpeisiin:

  • käyttäjän kotihakemistot
  • käyttäjien postilaatikot
  • käyttäjien yhteiset levyalueet
  • tietojärjestelmien tarvitsemat levyalueet

Perusvalvonta

Savon ICT-palvelut Oy:n tuottamalla perusvalvonnalla tarkoitetaan sitä, että esimerkiks palvelimien toimintaa valvotaan perustasolla niin, että laitteen vikaantuessa valvontajärjestelmä lähettää vikatilanteesta automaattisesti ilmoituksen sähköpostilla ja tekstiviestillä valituille henkilöille. Vikaantumisen sattuessa korjaustoimenpiteet voidaan tällöin aloittaa heti.

Tuotettava valvonta on myös ennakoivaa. Valvottavalle kohteelle asetetaan hälytysrajat, ja niiden ylittyessä lähtevät hälytykset automaattisesti sähköpostilla ja tekstiviestillä. Muutokset voidaan toteuttaa ennakoivasti. Esimerkiksi levytilan täyttyminen havaitaan siinä vaiheessa, kun se ei vielä aiheuta ongelmaa tai vikaa asiakkaan käytössä olevalle tietojärjestelmälle.

Varmistuspalvelu

Varmistuspalvelulla tarkoitetaan palvelimien ja levyalueiden varmistamista. Varmistukset toteutetaan siten, että varmistus sijaitsee fyysisesti eri tilassa kuin varmistettava kapasiteetti.