Tietoverkko- ja tietoliikenne
EtusivuPalvelutTietoverkko- ja tietoliikenne

Tietotekniikan hyväksikäyttö edellyttää tietoverkon ja tietoliikenneteen toimivuutta ja lähes kaikki tietojärjestelmät käyttävät tietoverkkoja hyväksi. Tietoverkon ja tietoliikenteen toimintavarmuus on organisaatioiden toiminnan kannalta erittäin tärkeää. Tietoverkko- ja tietoliikennepalveluiden tarkoituksena on tuottaa asiakasorganisaatioiden palvelutuotannossaan tarvitsemat toimintavarmat ja turvalliset tietoverkko ja tietoliikenneratkaisut.

Tietoverkko

Savon ICT-palvelut Oy:n verkkopalvelulla asiakkaan käytössä oleville työasemille, verkkotulostimille, monitoimilaitteille, tietojärjestelmille (palvelimet ja levytilat) ja muille asiakkaan käytössä oleville laitteille muodostetaan yhteys. Yhteydellä tarkoitetaan mm. yhteyttä työasemilta palvelimille, työasemilta monitoimilaitteille, työasemilta internettiin.

Verkkopalvelun avulla toteutetaan lähiverkkoyhteydet langallisena tai osittain langattomana. Savon ICT-palvelut Oy hallinnoin sekä langallista- että langatonta verkkoa. Verkkopalvelun laitteet (reitittimet, kytkimet ja vastaavat) sijoitetaan sellaisiin lukittuihin tiloihin, että niihin ei ulkopuolisilla ole pääsyä. Savon ICT-palvelut Oy tiloissa laitteiden suojauksesta vastaa Savon ICT-palvelut Oy. Asiakkaan tiloissa olevien laitteiden suojauksesta vastaa asiakas. Verkkopalvelu sisältää verkon suunnittelun, aktiivilaitteiden elinkaaripalvelut, asennukset ja päivitykset sekä virtuaaliverkkojen määritykset kytkimen porttiin.

Verkkopalvelu sisältää verkon aktiivilaitteiden valvonnan, dokumentoinnin ja laiterekisterin ylläpidon. Verkkopalvelu sisältää runkoverkon aktiivilaitteet ja niiden hankinnasta/hankintakustannuksista vastaa Savon ICT-palvelut Oy. Verkkopalvelu sisältää laitteiden liittämisen verkkoon. Kustannukset veloitetaan asiakkailta verkkopalvelumaksuna.

Verkon aktiivilaitteet (kytkimet ja reitittimet) jotka ovat vain yhden asiakkaan käytössä, kuuluvat kyseisen asiakkaan tai kiinteistön omistajan vastuulle. Savon ICT-palvelut Oy tilaa laitteet asiakkaan kirjallisen tilauksen perusteella ja hallinnoi laitteita. Fyysinen verkko kuuluu kiinteistön omistajan tai asiakkaan vastuulle.

Kriittisten pisteiden verkonaktiivilaitteiden toiminta tulee varmistaa varasähköjärjestelmillä (esim. UPS-laitteet). 

Tietoliikenne

Tietoliikenneyhteyksillä tarkoitetaan kiinteistöjen välisiä yhteyksiä (operaattoriyhteydet tai asiakkaan omat yhteydet) ja ulkoisia yhteyksiä esim. Internet yhteydet.  Savon ICT-palveltu Oy:n tietoliikennepalveluun sisältyy tietoliikenteen suunnittelu, aktiivilaitteiden elinkaaripalvelut, asennukset, käyttöönotto ja päivitykset yhteistyössä teleoperaattoreiden kanssa.

Asiakkaan kanssa sovitaan aina erikseen tietoliikenneyhteyden nopeus, varayhteydet, palveluaika ja palvelutaso sekä lisäpalvelut.